1. شهین بنی اسد , رضوان حسین قلی زاده , مقصود امین خندقی , از اثربخشی تا تعالی: گسست نظریه، تحقیق و عمل در برنامه تعالی مدیریت مدرسه , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۱۲۴-۱۴۸
 2. زهرا غفاریان سخن ور , رضوان حسین قلی زاده , محسن نوغانی دخت بهمنی , توصیف و تحلیل جریان های دانشی در شبکه سازمانی دانشگاه: مطالعه موردی , پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹
 3. رضوان حسین قلی زاده , محمدرضا آهنچیان , معصومه کوهساری , علی نوفرستی , تجربه بازنگری برنامه درسی رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد , نامه آموزش عالی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷
 4. طیبه خونیکی درمیان , رضوان حسین قلی زاده , حسین کارشکی , نقش واسط انگیزش، نگرش و هنجارهای ذهنی در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رفتار اشتراک دانش دبیران دوره دوم متوسطه , تعلیم و تربیت , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵
 5. رضوان حسین قلی زاده , محمدرضا آهنچیان , علی نوفرستی , معصومه کوهساری , سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱۲۸-۱۵۲
 6. محبوبه سلیمانی , رضوان حسین قلی زاده , علیرضا خوراکیان , عوامل سوق دهنده و بازدارندة راه اندازی شرکت های مستقر در مرکز رشد علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد , توسعه کارآفرینی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۷۹-۹۷
 7. هاجر روح بخش , رضوان حسین قلی زاده , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , توصیف و تحلیل مهارت های مدیریت دانش شخصی: مطالعه موردی , پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶
 8. زهرا ناوی , رضوان حسین قلی زاده , مجتبی بذرافشان مقدم , حسین کارشکی , نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی معلمان در پیش بینی تعهد سازمانی آنان , مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۴۳-۱۶۲
 9. رضوان حسین قلی زاده , طیبه خونیکی درمیان , تأثیر باورهای معرفت‌شناختی بر رفتار اشتراک دانش و مقایسه آن در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی , رویکردهای نوین آموزشی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲
 10. عاطفه شریف , رضوان حسین قلی زاده , شناسایی و خوشه‌بندی سامانه‌ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی , پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۸۵-۱۰۵
 11. رضوان حسین قلی زاده , زهرا قاسمی , ساجده ناصری صادق , آرزو احمدآبادی , سنجش رابطه جنسیت، فرهنگ سازمانی و توزیع قدرت در سازمان , زن در توسعه و سیاست - پژوهش زنان , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۶۳-۲۸۹
 12. مجید بهلول , رضوان حسین قلی زاده , مرتضی کرمی , نقش عوامل فردی، سازمانی و فنی در پیش بینی باورهای رفتاری، هنجاری و کنترلی معلمان نسبت به اشتراک دانش , تعلیم و تربیت , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۱۳۷-۱۵۵
 13. مرتضی سندگل , مجتبی بذرافشان مقدم , سیدجواد قندیلی , رضوان حسین قلی زاده , مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام , پژوهش نامه مدیریت تحول , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۹۵-۱۱۵
 14. محمّد بخت , مجتبی بذرافشان مقدم , رضوان حسین قلی زاده , بررسی رابطه بین انتقال دانش و عملکرد گروه های آموزشی دوره دوم متوسطه نظری , مطالعات آموزشی و آموزشگاهی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۹۹-۱۱۴
 15. رضوان حسین قلی زاده , مجید حیدری چروده , شناسایی نیازها و تعیین اولویت های پژوهشی آموزش و پرورش: اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی , پژوهش در نظام های آموزشی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۱۰-۳۰
 16. رضوان حسین قلی زاده , حسین افخمی روحانی , نسبت میان اشتراک دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات: مطالعه موردی , مدیریت بر آموزش سازمانها , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۶۱-۸۵
 17. رضوان حسین قلی زاده , مجید حیدری چروده , شناسایی زمینه های کاربست یافته های پژوهشی در آموزش و پرورش خراسان رضوی , تعلیم و تربیت , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰
 18. رضوان حسین قلی زاده , الزامات اساسی تعامل دانشگاه- صنعت:با رویکرد مدیریت دانش , آموزش مهندسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹
 19. رضوان حسین قلی زاده , کمال خرازی , عباس بازرگان , خدایار ابیلی , ارائه الگویی برای بهبود کاربست دانش در رشته های مهندسی: مورد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد , روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰
 20. بختیار شعبانی ورکی , حسین باغگلی , رضوان حسین قلی زاده , مرضیه عالی , علی خالق خواه , طبقه بندی مغالطه های اسکات و پژوهش های تربیتی در ایران: ارزیابی روش شناختی پژوهش های منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان شناسی ایران در سال های 85-1381 , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۴۹-۷۴
 21. رضوان حسین قلی زاده , تناسب آموزش عالی با تأکید بر نقش اجتماعی دانشگاه در جامعه دانش محور , نامه آموزش عالی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۱۲۱-۱۴۲
 22. رضوان حسین قلی زاده , بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر مدیریت دانش از دیدگاه دانشکاران آموزشی و سازمانی , نامه آموزش عالی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۱۴۱-۱۵۹
 23. رضوان حسین قلی زاده , سید محمد میرکمالی , عوامل کلیدی موثر بر اشتراک دانش , آموزش عالی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۶۱-۷۸
 24. رضوان حسین قلی زاده , لیلا حبیبی , مرضیه عالی , مروری بر روش شناسی نظریه پایه ور با تاکید بر مطالعات سازمانی , راهبرد , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۲۵۷-۲۷۷
 25. عباس بازرگان , رضوان حسین قلی زاده , محمد دادرس , نگاهی به آموزش عالی فراملی در کشور ایران: مسایل و چشم انداز , پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۱-۱۸
 26. مرضیه عالی , رضوان حسین قلی زاده , نقد و ارزیابی برنامه درسی رشته علوم تربیتی: گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی , نامه آموزش عالی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۳۵-۵۱
 27. رضوان حسین قلی زاده , استراتژی تبدیل دانش فردی به دانش سازمانی , تدبیر , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۱۴-۱۹
 28. بختیار شعبانی ورکی , رضوان حسین قلی زاده , تحول باورهای معرفت شناختی دانشجویان , دانشور پزشکی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴, صفحه ۲۳-۳۸
 29. بختیار شعبانی ورکی , رضوان حسین قلی زاده , بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه , پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳
 30. رضوان حسین قلی زاده , بختیار شعبانی ورکی , سعید مرتضوی , نسبت میان فرایند تبدیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد , مطالعات تربیتی و روانشناسی , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۷
 31. رضوان حسین قلی زاده , سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , شناسایی عوامل موثر بر انتقال دانش در بستر همکاری های دانشگاهی بین المللی: مطالعه موردی , آموزش عالی ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۶